Christos voskrese!

Po celom svete dnes zaznieva táto radostná zvesť.

Ježiš Kristus je Pán, vzkriesený a živý navždy medzi nami.

On je to pšeničné zrno zasiate Bohom do zeme,

zomrel zabitý hriechom sveta a dva dni bol v hrobe.

V tej smrti bola obsiahnutá všetka moc Božej lásky,

ktorá vytryskla a zjavila sa na tretí deň, ktorý slávime ako Paschu.   

V nedeľné ráno prišli ženy, myronosičky, k hrobu.

Tak ako vtedy im, tak aj dnes nám je určené slovo:

“Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?

Niet ho tu, vstal z mŕtvych!” (Lk 24,5-6).

“Lebo je vzkriesenia deň! Všetci radostne jasajme,

druh druha objímajme, bratmi sa nazývajme.

Pre Vzkriesenie odpusťme nepriateľom a takto zaspievajme:

“Kristus slávne vstal z mŕtvych.

Smrťou smrť premohol  a tým, čo sú v hroboch,

život daroval.””(z Utierne Paschy). 

 

Požehnané sviatky Paschy Vám s láskou vyprosujú

Vaši otcovia duchovní,

Voistinu voskrese!