Sláva Isusu Christu!

Nie je prakticky možné, aby ten, kto sa bude

so zápalom a s veľkým úsilím zaoberať slovom Božím,

bol niekedy zanechaný (Bohom) v nepovšimnutí.

Naopak, i keby (nie pre našu chybu), nebolo pri nás

duchovného vodcu, tak nám Boh bude prenikať

do nášho srdca, presväcovať náš um, ožarovať našu myseľ,

odkrývať skryté a takto sa stane našim vodcom

v predmetoch nám neznámych.


sv. Ján Zlatoústy