Keď máš niekomu

niečo dať,

mal by si povedať:

“Pochválený buď Boh,

ktorý mi dal možnosť

pomôcť človekovi.”

sv. Izák Ctihodný, + 4 st.